Ett annat vanligt förekommande cirkusnummer är jonglering och i sin allra enklaste form går det hela ut på att hålla ett flertal föremål i luften geno

Ett annat vanligt förekommande cirkusnummer är jonglering och i sin allra enklaste form går det hela ut på att hålla ett flertal föremål i luften genom att använda sig av repetitiva uppåtriktade kast. Numera hävdar många att jonglering har blivit en helt egen konstform som kan utföras på en rad olika fantasifulla sätt. Det finns till och med speciella konvent där jonglörer över hela världen träffas och byter erfarenheter och tricks med varandra.

I cirkussammanhang använder man sig vanligen av tre till fem bollar, men även föremål som käglor eller ringar är vanligt förekommande i olika nummer. Brinnande facklor är inte heller ovanligt. Extrema jonglörer kan använda sig av motorsågar eller yxor, men på cirkus försöker man hålla sig inom rimlighetens och säkerhetens gräns.

Själva begreppet jonglering används ofta som ett samlingsbegrepp för olika sorters estetisk hantering av varierande objekt. Inom ramen för begreppet finns sedan olika underkategorier. Inom kontaktjonglering låter man till exempel ett antal bollar röra sig över kroppen i ständig kontakt och utan att de kastas upp. När det gäller devilstick hanterar man en roterande stav med stödpinnar i händerna. Vidare används jongleringsredskapet Diabolo för att kasta upp en så kallad trissa i luften fäst i ett snöre mellan två pinnar som man använder sig av för att utföra olika sorters trick.