De flesta som besöker en cirkus får se akrobater utföra de mest fantastiska rörelser i luften med hjälp av olika sorters redskap. Luftakrobatik är ett

De flesta som besöker en cirkus får se akrobater utföra de mest fantastiska rörelser i luften med hjälp av olika sorters redskap. Luftakrobatik är ett av de vanligaste cirkusnumren och här använder man till exempel ringar, rep, tyger eller en så kallad cradle som bäst kan beskrivas som en slags fångstol eller plattform varifrån akrobaten kan svinga sig eller fånga upp varandra i par-akrobatiska nummer. Akrobatik handlar helt enkelt om konstformen att kunna utföra trick med hjälp av den egna kroppen. Här behövs koordination, smidighet, styrka, vighet, balans och förmåga att samspela med andra akrobater. Den som sysslar med akrobatik håller vanligtvis till på en cirkus och kallas för akrobat.

Trapetsen

Trapetsen är dock det vanligaste och mest använda redskapet för en akrobat. Det finns dock en hel del olika sorters trapetser beroende på vad de ska användas till. En statisk trapets används av en eller flera akrobater som rör sig i och runt själva trapetsen. Varianten svingande trapets används istället när akrobaten vill använda trapetsen som en gunga som ger alla rörelser som utförs extra fart. En flygande trapets används i sin tur när olika akrobater flyger mellan olika trapetser och kastas mellan ett flertal trapetser och varandra. Eftersom det finns olika redskap finns det också olika specialroller där till exempel vissa akrobater är flygande (flyers) som fångas eller kastas mellan olika objekt och andra akrobater, medan de som fångar kort och gott kallas fångare (catchers). De olika övningarna är inte helt ofarliga och kräver ofta någon form av säkerhetsnät.