Ett annat populärt inslag bland cirkusnumren är lindansen som ofta förknippas med en ballerinaklädd akrobat som använder sig av olika stegkombinatione

 

Ett annat populärt inslag bland cirkusnumren är lindansen som ofta förknippas med en ballerinaklädd akrobat som använder sig av olika stegkombinationer på en uppspänd lina i cirkustältet. Den klassiska bilden av lindansaren brukar också innehålla ett litet parasoll som dansaren bär med sig som en del av det våghalsiga numret.

Balansakt

De flesta har nog klart för sig att det inte är alldeles enkelt att balansera på en lina högt upp i luften. Denna balansakt ställer stora krav på lindansaren som måste vara i mycket god fysisk kondition för att kunna genomföra uppgiften. Balans, styrka, koncentrationsförmåga och koordination är av yttersta vikt för att klara av att genomföra själva numret, men också för att utföra flera av de vågade steg-serier som lindansen består av. Ibland förekommer det även att man använder sig av rekvisita som till exempel enhjulingar på linan. En del åskådare i publiken vågar nästan inte titta när lindansaren utför det här tricket.

Spänningen i cirkustältet när lindansaren utför sitt nummer går nästan att ta på. Publiken håller andan och när numret är över kan man näsan höra ett sus av lättnad genom hela cirkustältet. Det förekommer naturligtvis att lindansare faller, men det är en kalkylerad risk som ingår i yrket. Inom de flesta cirkusnummer finns det risker som bara kan undvikas genom träning och god fysik. Det finns förstås cirkusar som också använder sig av skyddsnät om olyckan plötsligt skulle vara framme.

Skywalk

Skywalk är en variant som ofta används på cirkus i riktigt våghalsiga nummer som vill imponera med såväl sin höjd som sin svårighetsgrad. Som namnet antyder handlar det hela om en högt spänd lina, vilket ytterligare ökar såväl puls som spänningsmoment både för lindansaren och för publiken. Samma begrepp används om de halsbrytande tilltag som en del självutnämnda så kallade “skywalkers” ägnar sig åt när de spänner upp en lina eller en vajer mellan hustak eller höga byggnader. Lindansaren Philippe Petit är ett exempel på en sådan våghals som spände upp en lina mellan de dåvarande tornens tak på World Trade Center i New York 1974. Denna bedrift blev känd världen över och förevigades dessutom på bild. Detta tilltag var naturligtvis inte lagligt, men tilltaget resulterade i en enorm publicitet och så småningom även i filmen “The Walk” 2015.