Det är rena cirkusen brukar man säga. Och på en riktig cirkus kan det faktiskt också bli kalabalik. Med alla artister, lindansare och vilda djur har det hänt mer än en gång att saker har gått fel. Skador, ja till och med dödsfall, har inträffat mitt under en cirkusföreställning.

[IMAGE=bJBNO3bISvu7.jpg]

Incidenter med vilda djur

[IMAGE=fN9UqQbfUZaU.jpg]

Normalt är cirkusdjuren väldigt tränade på det de gör, men i en del fall har de både anfallit publiken eller personen i manegen. Även under träningen med djuren inför en föreställning har det hänt att dödsfall inträffat. Det gäller främst lejon och tigrar som ilsknat till och sett tränaren som en munsbit eller ett hot istället för sin ledare. Om vilda djur finns i manegen brukar man dock sätta upp ett nät mellan publik och manege, men förr i tiden när man trodde man hade kontroll över djuren, kunde lejon och tigrar anfalla folk i publiken bara för att man trodde att skyddsnätet var onödigt. Även andra djur har blivit anfallna, till exempel hästar som sparkat bakut och råkat reta upp ett lejon.

I Sverige och Europa är det mycket ovanligt att använda dessa typer av djur på cirkus eftersom det medför en alltför stor risk – men det händer. I länder som Ukraina eller i Asien fortsätter man dock att använda vilda och rent av livsfarliga djur för att göra konster. Det är tyvärr också djurplågeri – något som väcker ilska hos många människor.

Problemet med lejon och tigrar är att om ett av djuren anfaller eller blir uppretat, sprider sig aggressionerna hos de andra individerna, vilket leder till rena slakten.

Fall och olyckor

I flera fall har det inträffat dödsfall eller svåra skador på grund av att lindansare faller ner från linan och trapetskonstnärer som slungas från trapetsen eller gungan utan skyddsnät under, har slagit ihjäl sig. Därför brukar nästan alla cirkusar i dagsläget använda skyddsnät när cirkusartisterna befinner sig så högt upp.

Det krävs i regel år av träning för att bemästra de konster och akrobatik som görs uppe i luften eller i människopyramider. Volter kan gå fel och folk kan hamna snett, tappa greppet eller inte vara fullt fokuserade på vad som händer. En del har till och med fått håret avslitet när de fastnat i något på vägen ner under volten eller snurren i rep och lindor. Då är det dock lättare att åtgärda problemet. Ta en tur till Nordic Hair om du har blivit lite luggsliten under cirkusartisteriet. De fixar till det på ett kick!

Det cirkusartister är och bör vara medvetna om är deras egna gränser. Man ska aldrig bli cirkusartist om man inte är helt på det klara med om man klarar av ett nummer eller inte.